Left
Right

1TOUCH LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

1TOUCH ir tiešsaistes platforma (turpmāk 1TOUCH), kura pieder SIA “1TOUCH”, reģ.nr. 44103148267, juridiskā adrese Gulbju iela 85A, Jūrmala, LV-2011. 

Šie 1TOUCH lietošanas noteikumi (Noteikumi) veido līgumu starp jums (Lietotājs) un SIA “1TOUCH” (Operators), abi kopā Puses. Uzstādot 1TOUCH savā tālruni un veicot reģistrāciju, Lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus un abas Puses kopā apliecina, ka no tā brīža Noteikumi stājas spēkā un ir viņiem saistoši.

1.    1TOUCH pakalpojumi 

1TOUCH, kas lietotājiem sniedz šādus pakalpojumus: 

1.1.    Reklāmas pakalpojumi. 1TOUCH nodrošina publisku vietni, kurā pakalpojumu sniedzēji (Speciālisti) no skaistumkopšanas industrijas var izvietot informāciju par saviem pakalpojumiem, tādejādi sasniedzot savu mērķa auditoriju un reklamējot sevi. 

1.2.    Meklēšanas pakalpojumi. 1TOUCH nodrošina vienotu dabu bāzi, kurā gala patērētāji (Patērētāji) var atrast Speciālistus, veicot meklēšanu pēc dažādiem kritērijiem starp tiem Speciālistiem, kas ir reģistrējušies 1TOUCH.

1.2.    Rezervācijas pakalpojumi. 1TOUCH nodrošina iespēju Patērētājiem, aplūkojot Speciālista darba kalendāru, pieteikties tā pakalpojumiem, veicot laika rezervāciju Speciālista kalendārā.

1.3.    Komunikācijas pakalpojumi. 1TOUCH nodrošina komunikācijas vidi, kurā Speciālisti un Patērētāji var komunicēt sava starpā. 

1.4.    1TOUCH var tikt izvietota Speciālistu informācija par šādām pakalpojumu kategorijām:

  • Frizētava, ieskaitot: matu griešana, matu veidošana, matu krāsošana, matu krāsu noņemšana, Ilgviļņi, matu taisnošana, matu pulēšana, bizes, dredi, vakara frizūra, kāzu frizūra, matu pieaudzēšana, matu kopšana, matu atveseļošana, botoksa procedūras, matu procedūras.

  • Bārddzinis, ieskaitot: matu griešana, bārdas formas izveide, matu krāsošana, bārdas krāsošana, ūsu apkopšana, skūšana.

  • Skropstas un uzacis, ieskaitot: skropstu krāsošana, skropstu pieaudzēšana, skropstu noņemšana, skropstu laminēšana, uzacu krāsošana, uzacu korekcija, permanentais make up.

  • Manikīrs, ieskaitot: klasiskais manikīrs, gela manikīrs, akrila manikīrs, sausais manikīrs, nagu dizains, nagu pieaudzēšana, nagu korekcija, nagu noņemšana, aparātmanikīrs, procedūras rokām. 

  • Pedikīrs, ieskaitot: klasiskais pedikīrs, gela pedikīrs, akrila pedikīrs, aparātpedikīrs, ārstnieciskais pedikīrs, procedūras pēdām. 

  • Kosmetologs, ieskaitot: sejas tīrīšana, ādas kopšana, ādas terapija, kāju vaksācija, sejas vaksācija, roku vaksācija, bikini vaksācija, padušu vaksācija, citu ķermeņa daļu vaksācija, epilācija, depilācija, skaistuma injekcijas, permanentais make up, procedūras sejai, procedūras rokām, procedūras kājām, procedūras ķermenim, masāža sejai, masāža rokām, masāža kājām, masāža ķermenim, ausu caurduršana.

  • Make up, ieskaitot: tematiskais grims, hennas zīmējumi, foto un TV grims, vakara grims, dienas grims, kāzu grims, imidža veidošana, spray tan iedegums, skropstu un uzacu veidošana.

  • Tetovēšana un pīrsings, ieskaitot: tetovējums, tetovējuma kopšana, tetovējuma korekcija, tetovējuma noņemšana, hennas zīmējumi, pīrsings, ausu caurduršana.

  • Masāža, ieskaitot: klasiska masāža, muguras masāža, kakla zonas masāža, galvas masāža, ķermeņa masāža, kāju masāža, roku masāža, pēdu masāža, pretcelulīta masāža, ārstnieciskā masāža, vakuummasāža, sporta masāža, aromterapijas masāža, akmeņu masāža, teipošana, limfodrenāža, ietīšanas procedūras.

 

2.    Lietotāja atbildība 

2.1.    Reģistrējoties 1TOUCH Lietotājam jāsniedz precīza un patiesa informāciju par sevi un saviem pakalpojumiem. 

2.2.    Lietotāju autentifikācijai ikdienas darbībām tiek izmantots viņa telefona numurs, kuram jābūt ievadītām no verificētās ierīces (viedtālrunis, planšete, dators).

2.3.    Lietotājs apņemas neizpaust savus autentifikācijas datus. Visas darbības 1TOUCH aplikācijā, kuras tiek veiktas, izmantojot Lietotāja autentifikācijas datus, tiek uzskatītas par Lietotāja veiktām darbībām un Lietotājs uzņemas par tiem pilnu atbildību.

2.4.    Lietotāji piekrīt izmantot 1TOUCH tikai tiem nolūkiem, kas ir norādīti Noteikumu 1.1.-1.4. punktos, kā arī pakalpojumu kategorijām, kas ir norādīti Noteikumu 1.5. punktā. 

2.5.    Patērētāju atsauksmēm un Speciālista darba novērtējumam jābūt godīgam, patiesam un nedrīkst saturēt nenormatīvu un citu personu aizskarošo leksiku. 

2.6.    Veicot darbības šo Noteikumu 1.punkta aprakstīto pakalpojumu ietvaros, Lietotāji nes pilnu atbildību par sniegto informāciju, veiktām rezervācijām, savu komunikāciju un visām citām darbībām, kas ir paredzētas 1TOUCH, par tās sekām un iespējamo ietekmi uz citiem 1TOUCH Lietotājiem. 

3.    Operatora atbildība 

3.1.    Operators ir atbildīgs par:

3.1.1.

TOUCH lokalizāciju.

3.1.2.

Lietotāju piesaisti Latvijas teritorijā.

3.1.3.

Lietotāju atbalstu Latvijas teritorijā.

3.1.4.

1TOUCH reprezentāciju Latvijā.

3.1.5.

norēķinu veikšanas ar Latvijas Lietotājiem.

3.1.6.

citu jautājumu risināšanu, kas rodas 1TOUCH darbības kontekstā Latvijas teritorijā.

3.2.    Operators nes pilnu atbildību par tā pārstāvju darbību saskaņā ar Latvijas Likumdošanu.

3.3.    Operators neatbild par informāciju, ko Lietotāji izvieto 1TOUCH vai komunicē ar 1TOUCH starpniecību, kā arī darījumiem, kas notiek Lietotāju starpā. 

4.    Norēķinu kārtība

4.1.    Patērētāji lieto 1TOUCH bez maksas.

4.2.    Speciālisti atlīdzībā par 1. punktā minēto servisu piekrīt maksāt Operatoram atlīdzību par 1TOUCH lietošanu kā ikmēneša abonēšana maksu. 

4.3.    Operators definē 1TOUCH abonēšanas cenu savā cenrādī, kura aktuāla versija ir pieejama 1touch.lv mājas lapā. Operatoram ir tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšēja brīdinājuma.

4.4.    Operators izstāda rēķinu Lietotājam-Speciālistam reiz mēnesi. Rēķins tiek izstādīts avansā par pilnu nākošo mēnesi. 

4.5.    Lietotājs veic rēķina apmaksu, izmantojot tiešsaistes maksājumu servisu, kuru nodrošina Luminor Bank AS Latvijas filiāle un kura nodrošina maksājumu procesa drošību, un atbilst Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) standartiem. Operators neuzglabā datus par Lietotāja maksājuma kartēm un citiem maksājuma atribūtiem. Visi maksājuma dati tiek apstrādāti Luminor Bank AS Latvijas filiāle maksājumu sistēmā atbilstoši nepieciešamām drošības prasībām. 

4.6.    Lietotājs apņemas veikt 1TOUCH rēķina apmaksu 14 kalendāro dienu laikā no rēķina izstādīšanas brīža.

5.    Intelektuālais īpašums

5.1.    1TOUCH saturs, logo, vizuālā un tekstuālā informācija, aplikācijas funkcijas, procesi, struktūra un tehnoloģiskais risinājums ir Operatora īpašums un to aizsargā attiecīgie intelektuālā īpašuma tiesību normatīvie akti. 1TOUCH satura jebkādā tā izpausmē pilnā vai daļēja reproducēšana, kopēšana vai pavairošana ir aizliegta.

5.2.    Informācija, kuru Lietotāji izvieto 1TOUCH un tai skaitā citu ražotāju preču zīmes var būt autortiesību un intelektuāla īpašuma objekti un tos drīkst publicēt 1TOUCH tikai ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības un ražotāju noteiktās prasības viņu preču zīmju izplatīšanai un publicēšanai publiskajā telpā. 

6.    Līguma spēkā esamība

6.1.    Šis Līgums stājas spēkā tajā brīdī, kad lietotājs ir uzstādījis 1TOUCH aplikāciju un ir reģistrējies tās lietošanai. 

6.2.    Šīs līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai- lietotāja konta izdzēšanai.

6.3.    Gadījumā, ja Lietotājs pārkāp 2.1., 2.4., 2.5., 4.6. punktu noteikumus un pēc Operatora brīdinājuma vienas nedēļas laikā nenovērš pārkāpumu, Operators ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu ar Lietotāju.

6.4.    Gadījumā, ja Lietotājs pārkāp 5.1. un 5.2. punktu noteikumus, Operators ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu ar Lietotāju nekavējoties.

6.5.    Lietotājs var pārtraukt Līgumu jebkurā laikā, izdzēšot savu 1TOUCH kontu.

6.6.    Ar līguma pārtraukšanu Lietotāja konts tiek slēgts, tajā izveidota informācija tiek izdzēsta un 1TOUCH veikti darījumi starp šo un citiem Lietotājiem tiek anulēti.

6.7.    Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts pēc Lietotāja iniciatīvas, nekādas kompensācijas netiek atmaksātas. 

6.8.    Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts pēc Operatora iniciatīvas, Puses atsevišķi vienojas par iesējamo kompensāciju, kas nevar būt lielāka par neizmantoto mēnešmaksas daļu, ja tāda pastāv Operatora un Lietotāja starpā. 

7.    Strīdu izšķiršana 

7.1.    Gadījumā ja kādai no Pusēm rodas pretenzija pret otro Pusi, šī pretenzija jākomunicē otrai Pusei saskaņā ar šo Noteikumu 8.3. punktu. Pretenzijas izskatīšanai tiek dota 1 kalendāra nedēļa, pēc kuras Pusei, kurai izvirzīta pretenzija jānāk ar pretenzijas atrisināšanas priekšlikumu. Puses apņemas pielietot visas iespējas, lai atrisinātu savstarpējas pretenzijas konstruktīvi un meklējot kompromisu, kas vestu uz problēmas atrisināšanu.

7.2.    Gadījumā ja starp Operatoru un Lietotāju izceļas strīds, kuru puses nevar atrisināt pārrunu ceļā, katra no Pusēm var vērsties ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, bet ja konflikts nevar tikt atrisināts šajā instancē, tad strīdu izlemšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

8.    Noslēguma noteikumi

8.1.    Operators apliecina: 

8.1.1.

Savu apņēmību attīstīt funkcionāli 1TOUCH un sniegt Lietotājiem arvien labāku un plašāku funkcionalitāti, atbilstoši definētajam šo Noteikumu 1.punktā.

8.1.2.

Savu gatavību nodrošināt kvalitatīvu 1TOUCH darbību, ar ne sliktāk kā 99.5% pieejamību.

8.1.3.

Lietotāju datu pārvaldīšanu atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām un 1TOUCH privātuma politiku.

8.2.    Operators patur tiesības mainīt šos Noteikumus kā arī 1TOUCH cenu jebkurā brīdī, par to informējot Lietotāju saskaņā ar 8.3. punktu. Noteikumu aktuālā versija kā arī cenu lapa atrodas 1touch.lv web lapā sadaļā “Lietošanas noteikumi” un “Cenas”. Kad Lietotājs tiek informēts par izmaiņām noteikumos vai cenrādī, gadījumā ja viņš nepiekrīt izmaiņām, tad divu nedēļu laikā var izbeigt šo saskaņā ar šo Noteikumu 6.5. punktu. Gadījumā ja divu nedēļu laikā pēc ziņas par izmaiņām Lietotājs nav izbeidzis šo Līgumu tiek uzskatīts, ka Lietotājs pieņem Noteikumu un cenrāža jaunu redakciju un turpina šo Līgumu saskaņā ar tiem.

8.3.    Pušu komunikācijai jānotiek šādi:

8.3.1.

Ja Lietotājs grib vērsties pie Operators, tam jāizmanto e-pastu, kas ir norādīts 1touch.lv mājas lapā, vai 1TOUCH atbalsta kontāktformu sadaļā “Atbalsts” kā arī izmantojot standarta komunikācijas līdzekļus, kas ir pieejami 1TOUCH aplikācijā. 

8.3.2.

Ja Operators grib vērsties pie Lietotāja, tam jāizmanto Lietotāja kontakti, kas ir reģistrēti viņa 1TOUCH kontā vai izmantojot standarta komunikācijas līdzekļus, kas ir pieejami 1TOUCH aplikācijā.